Nad Starym Targiem czuwa Madonna...


Stary Targ do dnia dzisiejszego pełni funkcję targowiska

Plac Stary Targ usytuowany przy ul. Głębokiej w Cieszynie, to piękny i mistyczny zakątek miasta. Do 1496 roku pełniący ważniejszą funkcję jako rynek miasta, dziś nazywany jest Starym Targiem, przy którym nadal można zakupić świeże warzywa i owoce.

Kopia czy oryginał?
Stary Targ niegdyś znany był także jako Plac Maryjny, ze względu na gotycką figurę Najświętszej Marii Panny, która została przeniesiona tu spod zamku. Obecnie na wysokim słupie i kolumnie zakończonej kulą znajduje się kopia oryginału, który jest nie bagatela zabytkiem o randze europejskiej. Oryginał rzeźby można zobaczyć w Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Jak wygląda Madonna?
Cieszyńska Madonna to rzeźba wykonana z piaskowca, a sama figura ma prawie naturalną wysokość (123cm). Najświętsza Maria Panna ubrana jest w długą obcisłą suknię otuloną płaszczem, którego lewa strona okrywa część ciała dzieciątka. Głowę zdobią długie włosy opadające na ramiona i plecy. Kiedyś Madonna miała także koronę.

Tajemnicza figura
Na temat historii powstania rzeźby instnieje wiele wersji. Wiadomo, iż wykonana była ona między 1368 a 1369 rokiem z piaskowca z miejscowego kamieniołomu, choć przez długi czas przypuszczano, iż rzeźba pochodzi z końca XIX wieku. Dopiero konserwacja rzeźby, którą przeprowadzono w 2000 roku odsłoniła prawdziwe oblicze tej wspaniałej figury. Wykonawcą rzeźby był prawdopodobnie Piotr Parler, praski rzeźbiarz. Uważa się jednak, iż sam Piotr w tym czasie nie opuszczał Pragi, a autorem figury Madonny był jeden z rzeźbiarzy należących do warsztatu Parlera. Nierozwiązany pozostał także spór o powód powstania figury oraz jej pierwotne przeznaczenie. Być może kolejne stulecia udzielą nam odpowiedzi.

←Powrót do Cieszyna