Regulamin - zasady funkcjonowania HOTELU

*W niniejszym regulaminie używa się sformułowań:

HOTEL w rozumieniu Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy p.n. „Apartamenty Kamratowo”
POKÓJ w rozumieniu apartament lub pokój w HOTELU
GOŚĆ w rozumieniu osoba lub grupa osób, które korzystają w usług HOTELU

1. Doba hotelowa w HOTELU rozpoczyna się od godz. 14.00, a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 11.00. Pokoje i apartamenty wynajmowane są na doby. Jeżeli GOŚĆ wynajmując POKÓJ, nie określi czasu pobytu, przyjmuje się jedną dobę wynajmu POKOJU. Wszelkie późniejsze godziny wyjazdu, należy uzgadniać (co najmniej dzień wcześniej) z recepcją HOTELU. Dotyczy to także wczesnych wyjazdów (przed godz. 9.00 rano). W wypadku przyjazdów po godzinie 21.00 doliczana będzie opłata za usługę późnego zameldowania.

2. HOTEL może odmówić przyjęcia GOŚCIA, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin HOTELU, wyrządzając szkodę w mieniu HOTELU lub GOŚCI albo szkodę na osobie GOŚCI, pracowników HOTELU albo innych osób przebywających w HOTELU lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt GOŚCI lub funkcjonowania HOTELU.

3. W sytuacji kiedy gość nie opuści POKOJU po upływie doby hotelowej, HOTEL zastrzega sobie prawo do komisyjnego spakowania rzeczy gościa przez co najmniej dwóch przedstawicieli HOTELU przy czym jednym z nich musi być kierownik HOTELU lub jego zastępca. Rzeczy tak spakowane znajdą się w depozycie HOTELU i będą do odbioru w recepcji.

4. Przedmioty pozostawione w POKOJU hotelowym, po wyjeździe GOŚCIA będą odesłane na adres wskazany przez GOŚCIA na wyraźną jego dyspozycję (pisemna, np. email) oraz jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji HOTEL przechowuje pozostawione rzeczy przez okres 6 miesięcy.

5. GOŚĆ nie może przekazywać wynajętego POKOJU innym osobom, bez uprzedniego meldunku osoby trzeciej w recepcji nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

6. Opłaty za pobyt należy uregulować w recepcji HOTELU w dniu przyjazdu w gotówce lub kartą kredytową.

7. W celu dokonania weryfikacji GOŚCIA rezerwującego pobyt należy okazać pracownikowi recepcji HOTELU do wglądu swój dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz wypełnić druk pobytowy. Niedopełnienie tego warunku jest równoznaczne z rezygnacją rezerwacji i pobytu w HOTELU.

8. Zgodnie z  §2 Uchwały nr XI/131/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłat lokalnych, GOŚCIE uiszczają tzw. opłatę miejscową w wysokości określonej w  uchwale Nr XI/146/2011Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 (tylko w gotówce).

9.  Zaraz po zameldowaniu w HOTELU, GOŚĆ ma obowiązek zapoznać się z wyposażeniem POKOJU oraz zachować go w stanie nienaruszonym, w przypadku zauważenia szkód GOŚĆ winien niezwłocznie zawiadomić recepcję HOTELU. W przypadku braku informacji i stwierdzeniu usterek przez personel HOTELU, GOŚĆ zostanie obciążony finansowo za powstałą szkodę.

10. Po zakończeniu pobytu każdy GOŚĆ jest zobowiązany zostawić sprzęt kuchenny umyty i ustawiony na swoim miejscu

11. W HOTELU obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00 rano.
Zachowanie GOŚCI i osób korzystających z usług HOTELU nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych GOŚCI. HOTEL może odmówić dalszego świadczenia usług GOŚCIOM, naruszającym tę zasadę.

12. W HOTELU obowiązuje zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu, GOŚĆ może zostać obciążony kosztami usunięcia skutków naruszenia tego zakazu (koszt profesjonalnej deodoryzacji oraz koszty wyłączenia POKOJU z wynajmu na określony czas – minimalny szacowany koszt to 400 zł). Palenie jest dozwolone na zewnątrz budynków w pobliżu miejsc gdzie znajduje się popielniczka.

13. Na terenie HOTELU obowiązuje zakaz wprowadzania różnego rodzaju zwierząt. W przypadku naruszenia zakazu personel HOTELU może dokonać wymeldowania GOŚCIA i anulowania Jego rezerwacji bez zwrotu kosztów opłat za tę rezerwację.

14. HOTEL nie odpowiada za utracone wartościowe przedmioty, dokumenty i pieniądze na terenie HOTELU (w razie potrzeby GOŚCIE mogą pozostawić wartościowe przedmioty niewielkich rozmiarów w sejfie recepcji).

15. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw oraz kącika zabaw tylko i wyłącznie w obecności i pod opieką GOŚCIA – osoby dorosłej. Plac zabaw oraz pojazdy i zabawki przeznaczone są dla dzieci w wieku do lat 14. GOŚCIE t.j. rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za swoje lub powierzone dzieci, także w przypadku utraty bądź uszkodzenia mienia HOTELU, bądź innych GOŚCI.

16. GOŚCIE korzystają na własną odpowiedzialność z: pomostu nad rzeką, grilla, placu zabaw dla dzieci, kącika zabaw dla dzieci, parkingu (bezpłatny, niestrzeżony), wejścia na piętro (dot. POKOJU nr 1 i nr 9), wejścia do części sypialnianej (dot. Apartamentów nr 3-8) usytuowanej nad pokojem dziennym - bezpieczne wejście i zejście powinno odbywać się zawsze przodem do stopni schodów. W czasie wchodzenia i schodzenia należy korzystać zawsze z obu poręczy jednocześnie. Należy zamykać ruchomą barierkę (furtkę) po wejściu na piętro do części sypialnianej (bardzo ważne jest zamykanie nocą, a także w dzień gdy w apartamencie przebywają dzieci). 

17. W godzinach 23.00 – 5.00 rano nie można wjechać autem na teren HOTELU, ponieważ brama wjazdowa jest w tym okresie zamykana automatycznie. Auto należy pozostawić poza ogrodzeniem i skorzystać z furtki znajdującej się naprzeciwko recepcji HOTELU używając do tego celu przydzielonego klucza elektronicznego.

18. Każdorazowo, opuszczając POKÓJ, GOŚĆ ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, aby dostęp osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności GOŚCIA w POKOJU, okna i drzwi powinny pozostać zamknięte, oświetlenie i urządzenia elektryczne (np. telewizor, kuchenka elektryczna wyłączone).

19. W wypadku zauważenia pożaru lub pojawienia się innego zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu należy zawiadomić o personel HOTELU lub podjąć inne działania określone w „PLANIE EWAKUACJI”, a następnie skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją „PLAN EWAKUACJI” umieszczoną w każdym POKOJU na tablicy informacyjnej, wskazującej kierunek ewakuacji. Do czasu przybycia straży pożarnej lub innej pomocy doraźnej, odpowiedzialność za ewakuację osób (GOŚCI) znajdujących się w obiekcie ponosi personel HOTELU.

20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w POKOJACH urządzeń elektrycznych i innych np. grzewczych nie stanowiących wyposażenia HOTELU.

21. Usługi dodatkowe:

21.1 Bezpłatne:

a. zamknięcia na narty (przed wejściem do apartamentów). Nie można wnosić nart do POKOI.  
b. Internet bezprzewodowy
c. książeczki dla dzieci, gry, paletki, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów, suszarkę do butów narciarskich (gniazdka elektryczne do suszarek znajdują się w przedpokoju pod ławkami) – do wypożyczenia w recepcji HOTELU
d. na wyraźne życzenie GOŚCI możliwe jest sprzątanie POKOJU podczas pobytu. Na prośbę GOŚCI uzupełniany jest również papier toaletowy, ściereczki, gąbki, płyn do mycia naczyń, itp., a także udostępniany odkurzacz, wymieniane pościel i ręczniki.

21.2 Odpłatne:

a. opłata za korzystanie z grilla to 15zl (opłata obejmuje wyczyszczenie grilla po użyciu oraz udostępnienie narzędzi do grillowania – inne koszty (organizacja, opał, surowce GOŚCIE ponoszą we własnym zakresie)
b. wypożyczenie dodatkowego telewizora do sypialni - 10zł za dzień za odbiornik
c. przypadku gdy wydarzy się GOŚCIOM zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie mienia przy rachunku będzie doliczona równowartość przedmiotów zagubionych, zniszczonych lub uszkodzonych (np. pranie dywanu, dezynfekcja itp)

Regulamin obowiązuje od stycznia 2018r.