Okolice przejścia granicznego z Czechami - Cieszyn

przewodnik

Czeski Cieszyn to obecnie odrębne miasto z własnym Ratuszem i Rynkiem. Nie od zawsze jednak tak było. Mało kto przypuszcza jaką właściwie ma historię i dlaczego tak różni się od Cieszyna po polskiej stronie, chociażby ilością zabytków.

www.tesin.cz 

Niefortunny podział
Na miejscu współczesnego Czeskiego Cieszyna stał niegdyś drewniany gród. Znacznie później bo w 1920 roku na skutek podziału Księstwa Cieszyńskiego pomiędzy Polskę i Czechosłowację, ustalona została granica wzdłuż rzeki Olzy, która niefortunnie dzieliła także miasto Cieszyn na dwie połówki. Od tej pory dawna dzielnica Cieszyna "Saska Kępa" zaczęła funkcjonować jako odrębne miasto - Czeski Cieszyn.

Przemysłowa Saska Kępa
Trzeba wiedzieć, iż dawna Saska Kępa, a współczesny Czeski Cieszyn, była dzielnicą przemysłową, która rozwinęła się na przełomie XVIII i XIX wieku. Wówczas także wybudowano okazały dworzec kolejowy, który był głównym dworcem wówczas połączonych jeszcze części miasta. Po podziale Cieszyna, po czeskiej stronie nie było zatem ani cennych zabytków, ani typowych dla odrębnego miasta urzędów czy placówek oświatowych. W latach 20-tych XIX wieku rozpoczęto budowę nowego centrum Czeskigo Cieszyna.

Wojenne przetasowania
Październik 1938 roku na powrót przyniósł zmiany dla Cieszyna. W wyniku zajęcia Zaolzia przez wojska polskie, Czeski Cieszyn został włączony do miasta Cieszyna, tym razem jako Cieszyn Zachodni. Po zakończeniu wojny w 1945 roku, miasto wróciło do przedwojennego podziału, a mosty na Olzie stały się najważniejszym przejściem granicznym między Polską a Czechosłowacją.

Co nas łączy?
Podzielone części Cieszyna to odrębne miasta, które jednak łączy chociażby wspólna historia. Z polskiej ludności w Czeskim Cieszynie pozostało jedynie 15%, jednak nadal polski język funkcjonuje tam jako drugi ustawowo przyjęty. Oba miasta jednoczą także liczne imprezy kulturalne oraz fakt przystąpienia Polski i Czech do Unii Europejskiej, które również umożliwiło większą współpracę pomiędzy miastami oraz nieograniczony ruch turystyczno - handlowy.