Teatr im. Adama Mickiewicza - Cieszyn

przewodnik

Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie to budynek projektu światowej sławy architektów Felnera i Helmera z Wiednia z 1910 roku. Zanim jednak ostatecznie teatr w Cieszynie stał się tym, w którym dziś możemy oglądać licznie wystawiane tu sztuki i koncerty, musiał przejść długą i pełną zmian drogę.

Teatr im. Adama Mickiewicza
Cieszyn, Pl. Teatralny 1
tel: (+48) 33 857 75 90

www.teatr.cieszyn.pl

Nieśmiałe początki
Mniej więcej od XVIII wieku pierwsze formy sztuki teatralnej zaczęły pojawiać się na ulicach Cieszyna. Wtedy to liczne trupy teatralne nawiedzające miasto, wzbudzały coraz to większe zainteresowanie mieszkańców. W 1788 roku budynek ratusza uzupełniono o salę redutową, która miała umożliwić wystawianie tychże przedstawień teatralnych.

Pożar nowego teatru
Z powodu coraz gorszego stanu sali przy ratuszu oraz jej ograniczonej ilości miejsc, w 1815 roku na zlecenie władz miasta został opracowany plan budowy teatru, który ukończono pod koniec 1816 roku. Poszerzono także jego repertuar o min. operę komiczną, młodzieńczą sztukę oraz adaptacje znanych sztuk względem lokalnych warunków. Niestety 4 listopada 1836 roku teatr i salę redutową, a także cały ratusz strawił pożar.

Potrzebny teatr od zaraz
Życie kulturalne Cieszyna toczyło się jednak nadal. Od koszar, które przystosowano na tymczasową salę, a która później także spaliła się, poprzez budowę i otwarcie nowego teatru przy ratuszu 5 kwietnia 1847 roku. Dynamiczny rozwój Cieszyna w XIX wieku, sprawił iż potrzeba obcowania mieszkańców ze sztuką wzrastała. W związku z tym potrzebny był również odrębny teatr.

Austriacki sponsor
Ostateczną decyzję o budowie nowego teatru podjął rajca gminy Franz Bartha. Oficjalnym powodem stała się jednak potrzeba wspierania niemieckiego charakteru miasta i walka z narodami słowiańskimi. W 1907 roku na miejscu dawnych koszar przystąpiono do budowy nowej placówki kulturalnej, którą w dużej części sfinansował z prywatnej kieszeni Franciszek Józef I.

Najpiękniejszy budynek
Otwarcie nowego teatru w Cieszynie nastąpiło 24 września 1910r., który proklamowano jako "Teatr Niemiecki w Cieszynie". Wybudowany w neobrarokowym stylu, uważany był za jeden z najbardziej udanych budynków tego rodzaju na Śląsku. Odtąd co tydzień na cieszyńskiej scenie odbywały się przedstawienia klasyków, a także występy solistów zapraszanych z Wiednia. Okres rozkwitu skończył się  dla cieszyńskiego teatru po 1920 roku, ze względu na dystans publiczności do kultury niemieckiej.

...w polskie ręce
W latach 30 stych XX wieku teatr wynajmowano amatorskim zespołom polskim, później Towarzystwu Teatru Polskiego. Jednak podczas zajęcia Cieszyna przez Niemców w okresie II Wojny Światowej, teatr stał się własnością miasta. W latach 1940-41 przeszedł on kapitalny remont, a po wojnie został przejęty przez polskie władze państwowe. Obecnie funkcjonuje jako Teatr im. Adama Mickiewicza i jest połączony z teatrem w Bielsku.