Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w rekrutacji

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Centrum Kultury Smaku „Sekwens” sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mariańskiej 11, 47-400 Racibórz. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 1) w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów na stanowisko recepcjonisty Osady Kamratowo - do momentu zakończenia rekrutacji jednak nie dłużej niż przez 1 rok, podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego KP art. 22 2) w celu przeprowadzenia kolejnych naborów – do czasu cofnięcia zgody, podstawą prawną jest udzielona zgoda. W tych celach możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie jesteśmy w stanie zrealizować celów. Do realizacji celów możemy przekazać dane do firmy hostingowej obsługującej pocztę e-mail oraz do firmy świadczącej usługi informatyczne. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udzielone zgody można w każdej chwili wycofać. Swoje prawa może Pan/Pani realizować wysyłając e-mail na adres rodo@sekwens.com.pl lub list pocztowy na adres naszej siedziby. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych zamieściliśmy w Polityce Prywatności na stronie www.kamratowo.pl.